Vil få barn og unge ut i aktivitet
Kategori: Indre Bane
15. november 2023
Foad Saidali fra Sportsklubben Guard jobber nå for å få barn å unge ut i aktivitet. Med en ny satsing og samarbeid mellom andre klubber og idrettslag er målet å få barn og unge til å være mer i aktivitet gjennom å la de prøve ut forksjellige aktiviteter og idretter. Noe som er vanskelig å få til i dag, ettersom flere og flere barn må velge en enklet idrett i tidlig alder.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.