Store-Kniven på Knivsflå
14. januar 2022
Fra gammelt av var Knivsflå kjent som en gård med store ressurser. De som drev gården ble tvangsflyttet på slutten av 1800-tallet, men ressursene på gården ble høstet fram til 1965. Ole Knivsflå, eller Store-Kniven som han ble kalt, var en levende legende, forteller Lars Petter Knivsflå. Han vokste opp med onkelen og hjalp til med gårdsdriften på Knivsflå.

Fossene "De syv søstre" ved gården Knivsflå i Geirangerfjorden
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.