Hvillket bilmerke er det som står på en gammel gård i Oaldsbyda?
9. desember 2021
Oaldsbygda var tidligere et knutepunkt i Sunnylvsfjorden. Midgard er en av de fire nårværende gårdene i bygda. Her finnes det overraskende nok en bil fra 20-tallet. Ivrige oppkjøpere fra Østlandet ombestemte seg da de fant ut hvor dette var. Men hvilken bil er det? Kan du du hjelpe Storfjordens venner med det?
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.