Er dette Møre og Romsdals beste ide?
Kategori: Sunnmøre i dag
16. mars 2022
Videregående skoler fra hele fylket var i dag samlet hos NMK i Ålesund for å konkurrere om å bli fylkets beste ungdomsbedrift. Seniorrådgiver i NHO, Elin Ous, sier hun blir imponert over hva elevene har kommet på. En av bedriftene, Aktivitetskompasset, gikk ved starten av dagen av med seieren som Årets Sosiale Entreprenør.Guttene fra Spjelkavik VGS har utviklet en plattform som skal gjør det enklere for barn og unge å finne frem til fritidsaktiviteter i området sitt. Juryen sier i sin begrunnelse: 'Vinnaren scorar høgt på alle kriterier og imponerer juryen med eit gjennomarbeidd konsept. Dei peikar på ei tydeleg sosial utfordring og har kome langt i å konkretisere løysingar for å adressere denne. Det er også verdt å trekke fram at dei ynskjer å lage ein plattform for ei stor bredde i fritidstilbod, slik at dei skal nå ut til flest mogleg. Dei utviser stort engasjement og har klart å knytte til seg ei rekke aktørar til det vidare arbeidet. I sum imponerer dette juryen stort. '
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.