Ekstremvêret Gyda rullar inn over Sunnmøre
Kategori: Sunnmøre i dag
12. januar 2022
No rullar ekstremvêret Gyda inn over Sunnmørskysten. Flom og skredvarsla er satt til raudt nivå, og brannvesenet oppmodar folk om å sikre lause gjenstandar.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.