Bygde låven etter tegneserie
21. desember 2021
Du finner knapt maken til utsikten du får fra gården Blomberg. Låven på den gamle hyllegården hadde rast sammen da Storfjordens Venner begynte på restaureringsarbeidet for 25 år siden. Historien om hvordan de greide å rekonstruere låven er ganske fantastisk, for byggetegningene fantes i en julehefte fra 1946.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.